Perihal Situs Web

Kursus Website Jakarta, Depok, Tangerang.che gothavelum mate karava avum sarvara ane che upalabdha sanskarano ava jyam ,mate karava vataghata bhasane athava prakara-samagri dastavejani adhare one’ksamata adhunika sarvarani veba ,che kare pradarsita mahitine samana mate o’vaparasakarta badha prstha veba stetika ,Pariname .che kare stora barabara rite sangrahita vaparasakartane viparita pejana veba dayanemika thayela janareta dvara eplikesana veba je che prstha veba eka )olakhatum tarike prstha stesanari /peja phleta vakhata ketalika( prstha veba Stetika Perihal Situs Web

Perihal Situs Web.che kare upayoga no )HTTP( protokola transaphara iparateksta’ha ujhara’bra veba mate karava o’vinanti Avi .che sake kari pratibandhita eksesane netavarkani khanagi jevi intraneta khanagi i’ko sarvara Veba .che sake melavi prstha veba sarvaramanthi veba durastha ujhara’bra veba ,para Netavarka .che ave olakhavamam tarike linksa ghanivara jene ,che thaya samavesa menuno idabara’sa athava patti sansodhaka jodati prsthone veba ya’an dvara hayaparalinksa jemam che pade pura iparateksta’ha prstho veba Visista .o’chabi ane skriptsa ,sitsa ila’sta mate karava raju peja veba ke jema ,che kare sankalana ghatakonum sansadhana veba vividha mate prstha veba lekhita ujharsa’bra veba lengveja apa’marka tulanatmaka athava che lakhaya mam HTML rite ya’saman je ,che sake kari ullekha pana ilano’pha kampyutara sabda parantu ,che dekhaya je ke che thaya artha rite ya’saman Vebapejano .che kare pradarsita peja veba para isa’diva ila’moba athava monitara ujhara’bra Veba .che yogya mate ujhara’bra veba ane veba ida’va varlda je che dastaveja te )che lakhelum pana tarike vebapeja( prstha veba Perihal Situs Web