Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Surewi ‘N Mrofinu si ‘n troos erelk taw rued edel nav ‘n eisasinagro ardeg drow lywret elluh naa eid eisasinagro es etietiwitka meenleed. Enredom smrofinu drow latseem ardeg rued ednepaweg etgam ne eretilimarap seisasinagro soos eisilop, etsneiddoon ne etgawstietirukes, ni egimmos ekkelpkrew ne eloks ne rued senegnaveg. Ni egimmos ednal ard egimmos redna eranetpma koo smrofinu ni luh etgilp; Tid si eid laveg nav eid Eissimmok nav eid Edginerev Etats es Sneidsdiehdnoseg fo eid Esnarf etkeferp. Riv egimmos seisasinagro, soos eid eisilop, nak tid gittewno seew riv ein-edel mo eid mrofinu et ard. Srekrew ard smos smrofinu fo garderelk nav nee fo redna draa. Srekrew taw gidoneb drow mo mrofinu et ard, tiuls ni srekrewlednahnielk, knab- ne srekrewrootnaksop, erabnepo sdiehgiliev- ne srekrewsdiehdnoseg, srekrewmaarkuolb, ekilnoosrep sreielpo ni sbulksdiehdnoseg, sruetkurtsni ni epmakremos, sreddersnewel, sreuohsilop, sremenkrew nav erabnepo reovrev, sneawpeels ne sredruutsebrotomgarv , sneidgul sremenkrew ne eisnakav sruetarepo, ne geork, tnaruatser ne letoh sremenkrew. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja Eid kiurbeg nav smrofinu rued eidreih seisasinagro si slewkid ‘n gnigop ni gnidnarb ne eid gnilekkiwtno nav ‘n draadnats eweitaroprok dleeb, raam teh koo ekirgnaleb gnikrewtiu po eid sremenkrew taw gidon si mo eid mrofinu et ard. Eid mret mrofinu nak dnedielsim seew tadmo sremenkrew ein dytla lametleeh mrofinu ni smokroov si ein ne nak ein dytla erelk ard taw rued eid eisasinagro faksrev drow ein, lywret elluh sdeets eid eisasinagro ni luh erelk gidroowneetrev. Eseimedaka krew po eseirotasinagro kor rued Ileafar & Ttarp (3991) sywrev an diehgimrovnee (tietinegomoh) nav kor sa nee eisnemid ne diehdnellavpo sa ‘n edeewt. Sremenkrew taw lamla traws ard, nak dleebroovyb dnellavpo kyl ne sud eid eisasinagro gidroowneetrev, leweohla luh erelk mrofinu si ni eid ruelk nav luh smokroov, ein ni eid ekremnek navraad ein. Ttarp & Ileafar, (7991) fyrkseb dyrts nessut sremenkrew ne ruutseb roo eseirotasinagro ekkor sa lekkus roo repeid essineketeb ne etietitnedi taw kor gidroowneetrev. Ne Ttarp & Ileafar (1002) fyrkseb kor sa nee nav eid retorg lets elobmis ne etkafetra ni seisasinagro taw tlemsmaas ni ‘n eisakinummok-akitammarg. Perihal Kostum Pekerja